Stichting Buurttuin Breda heeft op 9 maart 2017 met terugwerkende kracht en per 1-1-2016 de Anbistatus verkregen. Vanaf medio april zullen wij dan ook online in het register terug te vinden zijn.

Naam van de instelling

Stichting Buurttuin Breda

RSIN/fiscaal nummer

8 5 3 9 6 8 1 2 3

Contactgegevens

Octave van Rijsselberghestraat 37

4827CJ  Breda

Doelstelling

 1: De stichting heeft ten doel:

a: het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van activiteiten en exploiteren van terreinen voor milieu-educatieve en maatschappelijke doeleinden;

b: het verrichten van al hetgeen ter bevordering en realisatie van het vorenstaande van belang kan zijn.

2: De stichting beoogt niet het maken van winst

3: De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a: het exploiteren van terreinen in en om Breda in onder andere speel,- natuur= of moestuinvorm met maatschappelijke en educatieve waarde;

b: het organiseren van activiteiten voor verschillende doelgroepen met maatschappelijke en/of educatieve waarde.

c: alle overige wettelijke middelen.

Beleidsplan

beleidplan-stichting-buurttuin-breda

Bestuurssamenstelling

Mw. S.M de Riet – Voorzitter

Dhr.  Cees Houten- Secretaris

Mw. J. Hebinck – Penningmeester

vacature – Algemeen Bestuurslid

Mw. L Afonso – Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Buurttuin Breda ontvangen geen vergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Bekijk het blog voor alle activiteiten

Financiële verantwoording

financieel-jaarverslag-buurttuin-2015-def