Voortgang.

Na de boomplantdag leek het even stil op de website van de buurttuin, maar achter de schermen werken we hard om de tuin klaar te maken voor het nieuwe seizoen.

Op 15 december was er een vrijwilligersoverleg. We maakten de balans op en stelden de prioriteiten voor het komende jaar vast.
Enkele vrijwilligers meldden zich aan om het bestuur te ondersteunen, waar het bestuur heel blij mee is. Drie van hen draaien nu op proef mee in het bestuur.

Op 10 en 11 januari was er een opruimdag, bij nogal lage temperaturen, waaraan heel wat vrijwilligers meewerkten.
We voerden flink wat water af en ruimden het terrein voor zover mogelijk op. Veel los rondslingerend materiaal brachten we naar de containers. Ria ruimde het tuinhuisje op en we konden een nieuwe garage, bijna recht tegenover het hek betrekken. Ook daarin slaan we veel materiaal op voor later gebruik.

containers

Opslag in de containers

’s Middags was er in de garage een heerlijke lunch met soep, klaargemaakt door de heren van de commerciële tuin en Petra, onze moestuinbeheerster.
Aan het eind van de dag was er een nieuwjaarsreceptie met heerlijke hapjes, uitstekend verzorgd door onze nieuwe activiteitenorganisator Jeanette. Ook de kinderen smulden ervan.

12 januari was er een overleg bij ONS over de fondsenwerving met Marielle de Groot van Stock5. Het voorstel dat zij ons daar inmiddels voor toestuurde, staat op de agenda voor de bestuursvergadering van 23 februari a.s.

In de moestuin verwijdert Petra met enkele vrijwilligers momenteel veel gras om de grond te kunnen gaan gebruiken voor nieuwe aanplant. Ook buurtkinderen dragen hieraan hun steentje bij, door het gras in hun kruiwagen te laden en naar de verzamelplaats te brengen.

Petra op weg naar het gras

Petra op weg naar het gras

De militairen van de KMA vragen opnieuw toestemming bij hun staf  om waterpompen aan te leggen. In het najaar lukte dat jammer genoeg niet.

Leonie Ruissen schiet al flink op met het aanleggen van haar Paradijstuin, het ziet er nu al leuk uit. Zij heeft hele interessante plannen om er voor de buurt een gezellig en leerzaam “uitje” van te maken.

paradijstuin

Leonie Ruissen in haar paradijstuin in opbouw

Voor het komende jaar willen we in ieder geval:
* een goed pad aanleggen van het hek naar de containers,
* de containers verven of er beplanting omheen aanbrengen,
* hard trekken aan de aanleg van de speeltuin en de zandbak,
* voldoende fondsen werven om een mooi onderkomen te bouwen, waar we:
* buurtbewoners, vrijwilligers en anderen kunnen ontvangen,
* workshops kunnen organiseren,
* educatieve activiteiten e.d. kunnen ontplooien,
* sanitaire voorzieningen kunnen inbouwen,
* wifi ter beschikking kunnen stellen,
* enzovoorts.

Ons hoofddoel voor dit jaar is het verbeteren van het aanzicht van de tuin, ook voor de omwonenden. We werken er hard aan om de tuin het komende jaar echt “mooi” te maken en hopen dat het een visitekaartje voor de buurt wordt.