Wat gebeurde er allemaal na NLdoet?

Kinderopvang Bloem

Op 16 maart kregen we voor het eerst peuters van kinderopvang Bloem op bezoek. Na het bekijken van onze composthoop en de wormen daarin, gingen de kinderen lekker spelen in de zandbak en onze loopeenden bewonderen. De eenden aten stukjes brood uit hun hand.

Klusjes

Onze klusjesman maakte een mededelingenbord, waarop de openingstijden komen te staan, de huisregels, aankondigingen voor evenementen, e.d.
Later ruimde hij met hulp van twee andere vrijwilligers de container op. Dat was geen overbodige luxe.

Een nieuwe eendenkooi

De tijdelijke, wat rommelige, eendenkooi is met vereende krachten vervangen door een veel mooiere en een nieuw beschut  onderkomen voor onze Indische loopeenden.

Nestschommel

Op maandag 4 april werd door de gemeente een nestschommel geplaatst. Leuk voor kleine mensjes, maar ook grote mensjes genieten ervan.

Kas

Op 6 april werd een flinke kas geplaatst voor het kweken van kwetsbare gewassen. Waarmee een grote wens van meerdere vrijwilligers is vervuld.

De wonderbonen

Op deze dag ging ook het kidsproject de Wonderbonden weer van start. De kinderen vulden de klaarstaande moestuinbakken met diverse zaadjes. Langs het hek zaaiden ze zonnebloempitten.

De evenwichtsbalk

De evenwichtsbalk is op Oudegyptische wijze naar zijn plek gebracht en meteen ingewijd. Geniet mee met onderstaande video.

https://youtu.be/QdoMZs9sqSs

En nu, hoera, vaste openingstijden

Al met al zijn we nu zover dat we op 13 april starten met vaste openingstijden op de woendag- en zaterdagmiddagen en op donderdagavond voor partijtjes jeu de boules. (Voor meer informatie zie de agenda).

Op de achtergrond werkten bestuur en vrijwilligers hard om dit alles voor elkaar te krijgen. Hiermee vervulden we  bijna al onze wensen. Binnenkort worden er nog twee waterputten geslagen. Ook aan onze laatste wens, een onderkomen, wordt gewerkt.