restaurant ONS

Het restaurant van buurthuis ONS

In een deelnemersvergadering bij ONS, bespraken we wat er inmiddels gerealiseerd is en welke plannen er nog liggen voor de nabije toekomst.

Het aanleggen van de zandbak en het fietscrossbaantje hebben nu prioriteit.

[divider_flat] Ook in een bestuursvergadering keken we terug op de oorspronkelijke doelstellingen en evalueerden we de huidige gang van zaken. Binnenkort komt daar een vervolg op.

puinpad

Het puinpad

Met een door Maria Mediatrix toegezegde subsidie kunnen we het puinpad laten afwerken en een terras achter de zandbak maken, zodat het terrein toegankelijk wordt voor ouderen en mindervaliden.

Op het verlanglijstje staat nog een onderkomen voor o.a. educatieve activiteiten, sanitaire voorzieningen en een gezellige ruimte voor vrijwilligers en bezoekers. [divider_flat]
Een aantal deelnemers collecteerde enthousiast voor Jantje Beton en het Oranjefonds. Van beide collectes is de helft van de opbrengst voor de buurttuin.

Externe contacten

Begin april kwamen we met diverse organisaties in de wijk bijeen om mogelijke samenwerking te bespreken. Onder andere met zorgcentrum Raffi, scouting Albert Schweitzer, twee fysiotherapeuten, Amarant en de kinderboerderij Parkhoeve Breda-Noord. Dit onder leiding van de dames van Stock5.

Biesdonk

Gemeenschapshuis De Biesdonk

Eind april waren wij te gast bij Gemeenschapshuis Biesdonk voor een praatje over de buurttuin. We gaven uitleg over hoe het plan tot stand kwam en hoe we er nu mee bezig zijn. We vertelden dat we zelf voor de financiën moeten zorgen en alleen met vrijwilligers werken. Dit omdat er uit de omgeving, naast veel positieve reacties, soms geluiden komen over de rommel op het terrein.
Daarna hebben we nog contact kunnen leggen met de nieuwe pastoor van de Franciscuskerk, Ben Hendriksen. Hij bood ons aan korte stukjes over de buurttuin op te nemen in het parochieblad en wil ons graag een bezoek brengen.

Stadslandbouw

De tuin van onze buurtjes, de coöperatie Den Boer Stadslandbouw, ligt er al mooi bij.

Enkele van onze vrijwilligers bezochten een bijeenkomst van het netwerk Stadslandbouw Breda, waar een aantal bedrijven en initiatieven op dit gebied zich presenteerden. Voor meer informatie over de bedrijven zie hier:
http://stadslandbouwbreda.net/?m=201503.
De volgende bijeenkomst is op 19 mei, zie hier:
http://stadslandbouwbreda.net/?p=29.

Niels

Niels in de tuin

Op 6 juni nemen wij deel aan de “Dag van de Stadslandbouw”. Er wordt een fietstocht georganiseerd langs diverse stadslandbouwprojecten in Breda en omgeving. Ook bij ons zullen wat activiteiten plaatsvinden en Niels opent op die dag zijn winkeltje voor de verkoop van de producten van de coöperatie.