tekenen-bij-notarisStichting Buurttuin Breda opgericht

Afgelopen dinsdag is de stichting buurttuin Breda officieel opgericht. Een heel belangrijk moment in onze ontwikkeling, want als stichting kunnen we de gebruikersovereenkomst met de woningbouwverenigingen tekenen, een rekening openen, subsidie ontvangen en aankopen doen. Allemaal zaken die nodig zijn voor de vervolgstappen, nu we definitieve toestemming hebben gekregen om het terrein aan de Bernard de Wildestraat om te vormen tot een prachtige buurttuin.

Clercx, Claassen en Leenders

Langs deze weg willen wij graag notariskantoor Clercx, Claassen en Leenders hartelijk bedanken voor hun hulp bij de oprichting. Niet alleen hebben ze belangeloos de akte voor ons opgesteld, ze hebben ons in het voortraject ook uitgebreid geinformeerd over de mogelijkheden en de meest geschikte organisatievorm. Beide zaken hebben ons enorm geholpen richting realisatie van onze doelen.
Op de foto’s zie je voorzitter Miriam, naast penningmeester Petra, de akte ondertekenen. Een hele fijne beloning voor het harde werk om het terrein in te mogen richten. Nu kan het groene werk pas echt serieus beginnen. Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook!