door Wim van Evert en Ria Hendriks op 17 november 2015

Tjebbe in de Buurttuin op de burendag, 26 september 2015

Tjebbe Witteveen_01Tjebbe was door een vrijwilligster uitgenodigd voor de burendag en hij vond het geweldig. De meeste mensen kwamen uit de directe omgeving van de Buurttuin in Geeren-Noord, maar ook van verder weg.

Tjebbe kende niemand in de Buurttuin. Toch heeft hij met veel mensen gesproken. Hij heeft zich zeker niet verveeld, maar hij zou de mensen nu niet meer herkennen.
Hij heeft vooral gepraat en is rondgeleid door Leonie. Hij vond de Paradijstuin, die door haar ontworpen is, heel leuk. Tjebbe heeft op de burendag veel pannenkoekenmeel gemalen. Hij had er een lamme arm van.

Hij zag kortgeleden dat er bladeren geruimd werden in de Buurttuin. Het viel hem op dat de tuiniers bij Niels in het ONS Land coöperatief allemaal dezelfde werkkleding droegen.

In zijn buurt hoort hij weinig over de Buurttuin. Die is toch iets te ver weg.

De Buurttuin is gewoon voor de gezelligheid, zegt Wim. Hij vraagt of Tjebbe vaker langs zou komen als wij iedere dag open zijn. Dat denkt hij wel, als hij niets te klussen heeft. Hij kan niet in de tuin werken, daarvoor heeft teveel last van zijn rug. Hij wil ook niet klussen in de tuin.

Persoonlijk

tarwemeel malenTjebbe was 41 jaar timmerman. Daarna werkte hij twee jaar bij een keukenbedrijf. Hij heeft altijd gewerkt tot zijn 57e jaar. Zijn echtgenote is zeven jaar geleden overleden. Tjebbe heeft veel gesport, eerst voetbal, later tennis. Hij is nu 79 jaar, maar dat is hem zeker niet aan te zien.

Tjebbe noemt zichzelf Fries, zijn vader was Fries. Hij is vernoemd naar zijn opa. Hij heeft nu geen contacten meer in Friesland.
Tjebbe is geboren in Terheijden op 4 november 1936. Tot zijn 34e jaar heeft daar gewoond. Hij woont nu 40 jaar met plezier in zijn huidige woning in de Anderlechtstraat, waar hij ook contact heeft met allochtone buren. Eerder woonde hij in de Doornboslaan. Zijn kinderen zijn in de Karnemelkstraat geboren, zij woonden daar naast de Chinees op de hoek van de Waterstraat. Dat was 50 jaar geleden. Hij heeft 2 kinderen, een zoon en een dochter, zijn dochter is nu 46. Zij werkt bij het Waterschap naast Bouvigne. Zijn zoon, 50 jaar, is drs. Engelse taal en letterkunde. Tjebbe is heel trots op zijn kinderen. Hij heeft 2 kleinkinderen.

Hij kende het winkelcentrum Moerwijk 40 jaar geleden al. Er is volgens hem niet veel veranderd, maar hij kwam er niet zo vaak. Zijn vrouw deed altijd de boodschappen. Nu gaat hij naar de Jumbo.

In zijn tuin heeft hij nog een flinke volière staan, waarin hij lang witte kanaries heeft gehouden. In de schuur heeft hij een werkplaats, waar hij vaak aan het klussen is.

Tjebbe doet nog steeds veel klusjes voor buurtgenoten. Hij kent daardoor veel mensen uit zijn buurt. Tjebbe gaat ook in diverse andere plaatsen op bezoek.